Ακαδημαϊκό έτος 1950-1951

Φάκελος uoadl:70691 1564 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1950-1951
Χρονική κάλυψη:
1950-1951
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 195, 213, 185, 237, 224, 266, 353, 394, 189, 535, 253, 241, 170, 296, 297, 243, 545, 553, 556, 590, 591, 604, 624, 634, 654, 659, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

3. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Υποφάκελος uoadl:70911
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:70912
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:70913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70916
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:70917
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Δημοσιεύματα (Εκθέσεις πεπραγμένων)

Υποφάκελος uoadl:70920
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:124533
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Πωλήσεις Απαλλοτριώσεις

Υποφάκελος uoadl:124585
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο