Ακαδημαϊκό έτος 1951-1952

Φάκελος uoadl:70933 1263 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1951-1952
Χρονική κάλυψη:
1951-1952
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 214, 394, 536, 170, 298, 299, 545, 553, 591, 592, 604, 624, 654, 659, 675, 682, 683, 684, 685, 686, 678
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

2. Κλινικές - Νοσοκομεία

Υποφάκελος uoadl:70935
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Υποφάκελος uoadl:124534
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Μισθοί (Προσαυξήσεις, Επιμίσθια, Νοσήλια)

Υποφάκελος uoadl:126496
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υποφάκελος uoadl:126528
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142452
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Υπότροφοι Κασσιμάτειου Κληροδοτήματος

Υποφάκελος uoadl:143265
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Κασσιμάτειο Κληροδότημα

Υποφάκελος uoadl:143334
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο