Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1871-1872 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1871-1872 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72407 1205 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1871-1872 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1871-1872 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1871-1872
Έτος έκδοσης:
1871
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αριθμός σελίδων:
16
Σημειώσεις:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1868-69, 1869-70, 1870-71 και 1872-73
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10