Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 18 Δεκεμβρίου 1891 υπό του εισηγητού Νεοκλέους Καζάζη

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72494 146 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 18 Δεκεμβρίου 1891 υπό του εισηγητού Νεοκλέους Καζάζη
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1891-1892
Έτος έκδοσης:
1892
Συγγραφέας:
Καζάζης Νεοκλής
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο Νικολάου Γ. Ιγγλέση
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
55
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29