Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 4 Ιανουαρίου 1898 υπό του εισηγητού Αγγέλου Βλάχου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72496 129 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 4 Ιανουαρίου 1898 υπό του εισηγητού Αγγέλου Βλάχου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1897-1898
Έτος έκδοσης:
1898
Συγγραφέας:
Βλάχος Άγγελος
Εκδότης:
Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλάριου
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
24
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14