Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1882-1883 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1882-1883 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72505 1121 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1882-1883 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1882-1883 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1882-1883
Έτος έκδοσης:
1882
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Εθνικό τυπογραφείο
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αριθμός σελίδων:
20
Σημειώσεις:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1874-75, 1875-76, 1876-77, 1877-78, 1878-79, 1879-80, 1880-81, 1881-82, 1883-84, 1884-85
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12