Κρίσις του Λασσανείου Δραματικού Αγώνος. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 26 Μαρτίου 1889 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72506 1368 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσις του Λασσανείου Δραματικού Αγώνος. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 26 Μαρτίου 1889 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1888-1889
Έτος έκδοσης:
1889
Συγγραφέας:
Μιστριώτης Γεώργιος
Εκδότης:
Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
55
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30