Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1896 υπό του εισηγητού Σπυρ. Π. Λάμπρου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72516 799 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λασσάνειος Δραματικός Αγών. Κρίσις αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1896 υπό του εισηγητού Σπυρ. Π. Λάμπρου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1895-1896
Έτος έκδοσης:
1896
Συγγραφέας:
Λάμπρος Σπυρίδων
Εκδότης:
Τυπογραφείο "Εστία"
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
123
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64