Κρίσις του Λασσανείου Δραματικού Αγώνος υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72519 666 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κρίσις του Λασσανείου Δραματικού Αγώνος υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1903-1904
Έτος έκδοσης:
1904
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Άλλοι συντελεστές:
Γεώργιος Μιστριώτης (εισ.)
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Λασσάνειο Δραματικό Διαγώνισμα
Αριθμός σελίδων:
44
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24