Ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937

Αρχειακή Έκδοση uoadl:73483 418 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Εκατονταετηρίς 1837-1937
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος έκδοσης:
1937
Συγγραφέας:
Μπαλάνος Δημήτριος Σ.
Εκδότης:
Τύποις "Πυρσού"
Άλλοι συντελεστές:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Εκατονταετηρίδα
Αριθμός σελίδων:
61
Σημειώσεις:
Επετειακή έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69