Χαρτοκόπτης

Αντικείμενο uoadl:92926 1243 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
819
Ονομασία:
Χαρτοκόπτης
Ημερομηνία καταγραφής:
19720101
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Ιωάννινα
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Χατζής Ανδρέας
Υλικό:
Μέταλλο
Είδος:
Εργαλείο
Περιγραφή:
Μπρούτζινος χαρτοκόπτης. Σχέδιο: βυζαντινό, διασκευή Ανδρέου Χατζή (ρόδακας με τσιροπούλι). Κατασκευή: χυτός με επεξεργασία στο χέρι.
Σημειώσεις:
Εκ του εργαστηρίου μεταλλοτεχνίας «Ηπειρωτικές Τέχνες» Ανδρέου Χατζή εξ Ιωαννίνων.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2