Μουζουράκι

Αντικείμενο uoadl:93024 380 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
948
Ονομασία:
Μουζουράκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19720101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Μέταλλο
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Περιγραφή:
Δίλοβο σκεύος.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3