Δοχείο ("Μαστραπάς")

Αντικείμενο uoadl:95947 451 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1132
Ονομασία:
Δοχείο ("Μαστραπάς")
Ημερομηνία καταγραφής:
20010321
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Bενιέρης Σπυρίδων (Μ.ΝΕ.Φ., Α.Μ. 22800)
Υλικό:
Μέταλλο
Διαστάσεις:
Μικρός
Είδος:
Σκεύος οικιακό
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3