Σίδερο

Αντικείμενο uoadl:95989 367 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1068
Ονομασία:
Σίδερο
Ημερομηνία καταγραφής:
19790101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
3.800 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Είδος:
Συσκευή οικιακή
Περιγραφή:
Μπρούτζινο σίδερο.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4