Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1 30197 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.
Χρονική κάλυψη:
1837-1954
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1837 καθώς και με την μετέπειτα ανάπτυξή του δημιουργήθηκε η ανάγκη να διεκπεραιώνονται καλύτερα και ταχύτερα όλες οι εργασίες των διοικητικών υπηρεσιών και με αυτό το στόχο δημιουργήθηκε η υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Το Αρχείο Πρωτοκόλλου, το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1837 έως το 1954, φυλασσόταν στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30). Το 1991 το Αρχείο Πρωτοκόλλου μεταφέρθηκε στο κτήριο του Ιστορικού Αρχείου (Σκουφά 45), όπου και κατηγοριοποιήθηκε και ταξινομήθηκε. Το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου το οποίο καλύπτει την περίοδο από το 1954 έως περίπου το 1980 βρίσκεται στις αποθήκες του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστήμιου 30) και δεν είναι διαθέσιμο προς έρευνα. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1837 μέχρι και το 1941. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1941 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.
Στις φόρμες εισαγωγής των βασικών πληροφοριών της κατηγορίας υλικού Πρωτόκολλο (λυτά έγγραφα) έχουν προστεθεί και οι θεματικές κατηγορίες.

Φίλτρο

 

121. Ακαδημαϊκό έτος 1958-1959

Φάκελος uoadl:143288
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

122. Ακαδημαϊκό έτος 1959-1960

Φάκελος uoadl:143290
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

123. Ακαδημαϊκό έτος 1960-1961

Φάκελος uoadl:143292
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

124. Ακαδημαϊκό έτος 1961-1962

Φάκελος uoadl:143356
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

125. Ακαδημαϊκό έτος 1962-1963

Φάκελος uoadl:143358
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

126. Ακαδημαϊκό έτος 1963-1964

Φάκελος uoadl:143383
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

127. Ακαδημαϊκό έτος 1964-1965

Φάκελος uoadl:143389
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

128. Ακαδημαϊκό έτος 1965-1966

Φάκελος uoadl:143393
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

129. Ακαδημαϊκό έτος 1966-1967

Φάκελος uoadl:143398
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

130. Ακαδημαϊκό έτος 1967-1968

Φάκελος uoadl:143400
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

131. Ακαδημαϊκό έτος 1968-1969

Φάκελος uoadl:143403
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

132. Ακαδημαϊκό Έτος 1937 - 1938

Φάκελος uoadl:2923694
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου: