Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Συλλογή uoadl:col_elections 20363 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Βουλευτικών (και ορισμένων δημοτικών) Εκλογών από το 1926 έως και το 1977.

Ένα μέρος του υλικού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΘνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Χρονική κάλυψη:
1926 - 1977
Στοιχεία επικοινωνίας:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ: 2103245885, 210-3689533. Διεύθυνση: Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη (5ος-6ος όροφος), Τ.Κ. 10560, Μοναστηράκι. Email: pepistdimd@lib.uoa.gr

Φίλτρο

 

1. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 21ης Απριλίου 1929

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:185121
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
003
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
21 Απριλίου 1929

2. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 1926

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:209802
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
001
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
7 Νοεμβρίου 1926

3. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Αυγούστου 1928

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210203
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
002
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Αυγούστου 1928

4. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210215
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
004
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

5. Στατιστική των Γερουσιαστικών Εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932 και των μέχρι τέλους του 1933 αναπληρωματικών τοιούτων

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210221
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
005
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
25 Σεπτεμβρίου 1932

6. Στατιστική των Εκλογών Εθνικής Συνελεύσεως της 9ης Ιουνίου 1935

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210548
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
006
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Ιουνίου 1935

7. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 26ης Ιανουαρίου 1936

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210549
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
007
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
26 Ιανουαρίου 1936

8. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων των ετών 1951, 1954 και 1959

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210592
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
009
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
15 Απριλίου 1951, 21 Νοεμβρίου 1954 και 5 Απριλίου 1959.

9. Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου 1956

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:210593
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
010
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
19 Φεβρουαρίου 1956.

10. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211767
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
011
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

11. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951: Τεύχος Δεύτερον

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211768
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
012
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
9 Σεπτεμβρίου 1951

12. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Πρώτον = Statistique des elections des deputes du 5 Mars 1950. Premier Fascicule.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:211933
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
013
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950

13. Αποτελέσματα του Δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212209
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
014
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
8 Δεκεμβρίου 1974

14. Αποτελέσματα εκλογών των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών κατά Δήμους και Κοινότητας άνω των 2.000 κατοίκων της 5ης Ιουλίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212212
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
015
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Ιουλίου 1964

15. Αποτελέσματα Εκλογών Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών της 30ης Μαρτίου 1975 και επαναληπτικών της 6ης Απριλίου 1975 κατά Δήμους και Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212214
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
016
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
30 Μαρτίου 1975 και 6 Απριλίου 1975

16. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212534
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
017
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
17 Νοεμβρίου 1974

17. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Φεβρουαρίου 1964

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212535
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
019
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Φεβρουαρίου 1964

18. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 1963

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212536
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
020
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
3 Νοεμβρίου 1963.

19. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 29ης Οκτωβρίου 1961

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212537
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
021
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
29 Οκτωβρίου 1961

20. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 11ης Μαϊου 1958

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:212538
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
022
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
11 Μαϊου 1958