Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Συλλογή uoadl:col_elections 20273 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Δημοσιευμένων Εκλογικών Αποτελεσμάτων
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει το σύνολο των δημοσιευμένων εκλογικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Βουλευτικών (και ορισμένων δημοτικών) Εκλογών από το 1926 έως και το 1977.

Ένα μέρος του υλικού προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του ΕΘνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Χρονική κάλυψη:
1926 - 1977
Στοιχεία επικοινωνίας:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ: 2103245885, 210-3689533. Διεύθυνση: Αιόλου 42-44 και Κολοκοτρώνη (5ος-6ος όροφος), Τ.Κ. 10560, Μοναστηράκι. Email: pepistdimd@lib.uoa.gr

Φίλτρο

 

21. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Πρώτος τόμος. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213480
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
023
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

22. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Δεύτερος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών Περιφερειών Α' Αθηνών και Β' Αθηνών.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213481
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
024
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

23. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Τρίτος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών περιφερειών Α' και Β' Πειραιώς, Υπόλ. Ν.Αττικής, Στερεάς Ελλάδος - Ευβοίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων νήσων.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:213482
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
025
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

24. Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Νοεμβρίου 1977. Τέταρτος τόμος. Αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογικών περιφερειών Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης, νήσων Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Κρήτης.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:215367
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
026
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
20 Νοεμβρίου 1977

25. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217335
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
027
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1933

26. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Πρώτον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217336
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
028
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

27. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217337
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
029
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

28. Αποτελέσματα Αναπληρωματικών Βουλευτικών Εκλογών (Παράρτημα της Στατιστικής των Βουλευτικών Εκλογών της 16ης Νοεμβρίου 1952)

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217338
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
030
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
16 Νοεμβρίου 1952

29. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950. Τεύχος Δεύτερον.

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:217339
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
018
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
5 Μαρτίου 1950.

30. Στατιστική των Βουλευτικών Εκλογών της 31ης Μαρτίου 1946

Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων uoadl:242230
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αριθμός τόμου:
008
Χρονολογία διεξαγωγής εκλογών:
31 Μαρτίου 1946