Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου

Αρχείο uoadl:col_gramsigklitou 13643 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Χρονική κάλυψη:
1837-1983
Παραγωγός:
Σύγκλητος
Κανόνες πρόσβασης:
Η πρόσβαση στα αρχεία της Γραμματείας Συγκλήτου γίνεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο φύλαξης

Φίλτρο

 

1. Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου

Σειρά uoadl:col_eggrafa1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα τα οποία δημιουργήθηκαν από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου καθώς επίσης και εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα της Γραμματείας της Πρυτανείας και τα οποία πήραν αριθμό πρωτοκόλλου.

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλητικών Επιτροπών

Σειρά uoadl:col_epitropes1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών καλύπτουν μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών θεμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου

Σειρά uoadl:col_praktika1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία και τα κληροδοτήματα-δωρεές και ποικιλία άλλων θεμάτων. Στα Πρακτικά Συνεδριάσεων Συγκλήτου περιλαμβάνονται και Πρακτικά Συνεδριάσεων Οικονομικού Συμβουλίου, Οικοδομικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών.

4. Αρχαιρεσίες

Σειρά uoadl:col_arxairesies1
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Οι Αρχαιρεσίες αναφέρονται στη διαδικασία εκλογής των μελών της Συγκλήτου.