Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου

Αρχείο uoadl:col_gramsigklitou 13567 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχείο Γραμματείας Συγκλήτου
Περιγραφή / Μέγεθος:
Περιλαμβάνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Συγκλήτου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Συγκλητικών Επιτροπών, τα πρακτικά των Αρχαιρεσιών και το Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Χρονική κάλυψη:
1837-1983
Παραγωγός:
Σύγκλητος
Κανόνες πρόσβασης:
Η πρόσβαση στα αρχεία της Γραμματείας Συγκλήτου γίνεται μόνο κατόπιν συμφωνίας με τον υπεύθυνο φύλαξης