Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Συλλογή uoadl:col_mineralogy 5714 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Περιγραφή:
Οι συλλογές του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας δημιουργήθηκαν από τη Φυσιογραφική Εταιρία το 1835. Από το 1837 ως το 1858 οι ορυκτολογικές συλλογές ενσωματώθηκαν στο Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο και το 1982 το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας έγινε τμήμα του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μουσείο άνοιξε ξανά το 2000, αποτελεί το παλαιότερο μουσείο της Ελλάδας και περιλαμβάνει α) συστηματικές ορυκτολογικές συλλογές, β) θεματικές συλλογές ορυκτών και πολύτιμων λίθων, γ)πετρογραφικές συλλογές και δ)κοιτασματολογικές συλλογές. Σήμερα το μουσείο απαριθμεί περισσότερα απο 30.000 δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων, τα περισσότερα από ιστορικές τοποθεσίες όπως την πρώην ΕΣΣΔ και την κεντρική Ευρώπη. Το μουσείο διευθύνεται απο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθ. Κατερινόπουλο.
Χρονική κάλυψη:
1835 ως σήμερα
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου. Τηλέφωνο: 210-727 2124, 210-727 4112. Τηλεομοιότυπο(fax): 210-727 4883. E-mail: akaterin(at)geol.uoa.gr . Ιστοσελίδα: http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy/index.html
Κανόνες πρόσβασης:
Το μουσείο παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8.00 ως τις 13.00. Παραμένει κλειστό τις αργίες καθώς και στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και τον Αύγουστο

Φίλτρο

 

1. Συλλογή Ορυκτών

Συλλογή uoadl:col_minerals
Θέματα υλικού:
Mineralogy and Petrology Museum, Geology Department, University of Athens
Χρονική κάλυψη:
1835 till today
Περιγραφή:
The collections of the Mineralogy and Petrology Museum were created by the Physiographic Company of Greece in 1835. From 1837 to 1858 the mineral collections were incorporated in the Geological and Paleontological Museum and in 1982 the Mineralogy and Petrology Museum became part of Geology Department of the University of Athens. The museum was re-opened in 2000, it is the oldest one in Greece and includes a) the systematic mineral collection, b) thematic mineral and gem collection, c) petrographic collections and d) ore collections. Nowadays the museum possesses more than 30.000 speciments of minerals and rocks most of them from historical localities, such as ex. U.S.S.R. and central Europe. The museum is being directed by Assistant Professor A. Katerinopoulos.