Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας

Συλλογή uoadl:col_mineralogy 5397 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Περιγραφή:
Οι συλλογές του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας δημιουργήθηκαν από τη Φυσιογραφική Εταιρία το 1835. Από το 1837 ως το 1858 οι ορυκτολογικές συλλογές ενσωματώθηκαν στο Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Μουσείο και το 1982 το Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας έγινε τμήμα του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μουσείο άνοιξε ξανά το 2000, αποτελεί το παλαιότερο μουσείο της Ελλάδας και περιλαμβάνει α) συστηματικές ορυκτολογικές συλλογές, β) θεματικές συλλογές ορυκτών και πολύτιμων λίθων, γ)πετρογραφικές συλλογές και δ)κοιτασματολογικές συλλογές. Σήμερα το μουσείο απαριθμεί περισσότερα απο 30.000 δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων, τα περισσότερα από ιστορικές τοποθεσίες όπως την πρώην ΕΣΣΔ και την κεντρική Ευρώπη. Το μουσείο διευθύνεται απο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθ. Κατερινόπουλο.
Χρονική κάλυψη:
1835 ως σήμερα
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου. Τηλέφωνο: 210-727 2124, 210-727 4112. Τηλεομοιότυπο(fax): 210-727 4883. E-mail: akaterin(at)geol.uoa.gr . Ιστοσελίδα: http://museums.geol.uoa.gr/mineralogy/index.html
Κανόνες πρόσβασης:
Το μουσείο παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8.00 ως τις 13.00. Παραμένει κλειστό τις αργίες καθώς και στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και τον Αύγουστο