Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής

Σειρά uoadl:col_praktika5 4206 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής
Παρουσίαση περιεχομένου:
Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν την Κοσμητεία της Σχολής (εισηγητικές εκθέσεις, ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία και τη λειτουργία της Σχολής, ίδρυση εδρών και πολλά άλλα).
Χρονική κάλυψη:
1857-1967
Σημειώσεις:
Σημείωση 1: Όλη η σειρά των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής 1857-1967 αποτελείται από 20 τόμους. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το 1952. Από το 1952 έως το 1967 το υλικό βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Ιστορικό Αρχείο. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής των πρώτων 20 ετών (1837-1857) δεν φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο. Σημείωση 2: Η συγκεκριμένη βάση θα φιλοξενήσει ψηφιοποιημένο υλικό από το 1857 μέχρι και το 1932. Θέσαμε ως απώτατο όριο το 1932 προκειμένου να συμβαδίζουμε με τους νομικούς περιορισμούς διάθεσης του αρχειακού υλικού που είναι η 30ετία για το άνοιγμα των αρχείων και η 75ετία για ό,τι αφορά ζώντα πρόσωπα.

Φίλτρο

 

1. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής (1857)1862-1868, τόμος 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:45524
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1862-1863, 1863-1864, 1864-1865, 1865-1866, 1866-1867, 1867-1868

2. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, 1868-1872, τόμος 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:46207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1868-1869, 1869-1870, 1870-1871, 1871- 1872, 1872- 1873, 1873- 1874

3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής 1874-1876, τόμος 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49127
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1874-1875, 1875-1876

4. Βιβλίο των πρακτικών της Θεολογικής Σχολής 1876-1878, τόμος 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49173
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1876-1877, 1877-1878

5. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής 1878-1882, τόμος 5

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49224
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1878-1879, 1879-1880, 1880-1881, 1881-1882 (μισό έτος)

6. Θεολογική Σχολή, τόμος 6

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49308
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1881-1882 (συνέχεια), 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886, 1886-1887,1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893

7. Πρακτικά Θεολογικής Σχολής, τόμος 7

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:49539
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1893-1894, 1894-1895, 1895-1896, 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899, 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902, 1902-1903, 1903-1904

8. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50009
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1904-1905, 1905-1906, 1906-1907, 1907-1908, 1908-1909, 1909-1910, 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916 (μισό έτος)

9. Πρακτικά Θεολογικής Σχολής, τόμος 9

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50274
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1915-1916 (συνέχεια), 1916-1917, 1917-1918, 1918-1919, 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924 (μισό έτος)

10. Πρακτικά Θεολογικής Σχολής, τόμος 10

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:50890
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1923-1924 (συνέχεια), 1924-1925, 1925-1926

11. Θεολογική Σχολή, Βιβλίον Πρακτικών Συνεδριών 1926-1933, τομος 11

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:51008
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1926-1927, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1932-1933 (μισό έτος)

12. Βιβλίον πρακτικών συνεδριών Θεολογικής, τόμος 12

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52001
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1932-1933 (συνέχεια), 1933-1934, 1934-1935, 1935-1936, 1936-1937, 1937-1938, 1938-1939

13. Πρακτικά Συνεδριών Θεολογικής Σχολής, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52385
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1938-1939 (συνέχεια), 1939-1940, 1940-1941, 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944, 1944-1945 (μισό έτος)

14. Bιβλίο Πρακτικών Θεολογικής σχολής, τόμος 14

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52761
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1945-1946, 1946-1947, 1947-1948, 1948-1949, 1949-1950, 1950-1951, 1951-1952 (μισό έτος)

15. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:52913
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1951-1952 (συνέχεια), 1952-1953, 1953-1954, 1954-1955, 1955-1956 (μισό έτος)

16. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, τόμος 16

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:185273
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1956-1960

17. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, τόμος 17

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:185470
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1960-1962

18. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, τόμος 18

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:186561
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1962-1964

19. Πρακτικά Συνεδριάσεων Θεολογικής Σχολής, τόμος 19

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:188426
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Χρονική κάλυψη:
1964-1965