Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου

Συλλογή uoadl:col_psachos 21981 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης Kωνσταντίνου A. Ψάχου
Περιγραφή:

        Η Βιβλιοθήκη του Κ. Α. Ψάχου [ΒΚΨ] απόκειται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1996. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό χειρογράφων βυζαντινής μουσικής, τα πλείστα των οποίων αποτελούν μοναδικής διεθνώς σημασίας τεκμήρια της διαχρονικής παράδοσης της ψαλτικής τέχνης· ακόμη, σπάνιες και δυσεύρετες πρώτες εκδόσεις βιβλίων και θεωρητικών της βυζαντινής μουσικής, καθώς και παλαίτυπα βιβλία και περιοδικά ποικίλης άλλης θεματολογίας.

        Κατά τα έτη 2007-8 τα μουσικά χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης Κ. Α. Ψάχου, καθώς και μέρος των μουσικών εντύπων της περιόδου 1820-51, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Τον Μάρτιο του 2008 πλήρες το περιεχόμενο του ψηφιοποιημένου υλικού, καθώς και τρεις δειγματοληπτικές φωτογραφίες από κάθε χειρόγραφο ή έντυπο, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

        Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, παρακολουθώντας και τη διεθνώς επικρατούσα τάση ηλεκτρονικής διάθεσης παρόμοιου πρωτογενούς υλικού, αποφάσισε ομόφωνα στη Συνεδρία της 9ης Μαρτίου 2017 την πλήρη πλέον ανάρτηση του ήδη ψηφιοποιημένου υλικού στο διαδίκτυο (αλλά και τον σταδιακό εμπλουτισμό του), ως μια προσφορά στους ανά τον κόσμο ειδικούς ερευνητές, συμμετέχοντας έτσι, έμπρακτα και ενεργά, στον εορτασμό της ιστορικής επετείου των 180 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Φιλοσοφικής Σχολής. Η απόφαση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών έγινε δεκτή από την Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Συνεδρία της 16ης Μαρτίου 2017.

Χρονική κάλυψη:
Θ' - ΙΘ' αι.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου Τηλ.: 2107277789 - 2107277937, e-mail: mousiki@lib.uoa.gr

Φίλτρο

 

1. Μουσικά χειρόγραφα

Συλλογή uoadl:1455095

2. Μουσικά Έντυπα

Συλλογή uoadl:col_psachosbooks
Χρονική κάλυψη:
1820 - 1851
Περιγραφή:
Στην υποσυλλογή αυτή εντάσσονται τα πρώτα εκδεδομένα Μουσικά Βιβλία από το 1820 κ. εξ. Εξ αυτών ψηφιοποιήθηκαν οι εκδόσεις της περιόδου 1820 - 1851, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγματα του Λεσβίου Συστήματος Μουσικής Γραφής και του Αλφαβητικού Συστήματος Βουκουρεστίου.

3. Θεωρητικά της Μουσικής

Συλλογή uoadl:1455096
Περιγραφή:

Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού βρίσκεται εν εξελίξει.

4. Έντυπα βιβλία

Συλλογή uoadl:1455097
Περιγραφή:

Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού βρίσκεται εν εξελίξει.

5. Περιοδικά

Συλλογή uoadl:1455100
Περιγραφή:

Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού βρίσκεται εν εξελίξει.

6. Ηχητικό υλικό

Συλλογή uoadl:col_psachosrecordings