Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων

Conference Proceedings uoadl:1001813 4282 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Πληροφορίας
Year of publication:
1996
Main subject category:
Networks and Telecommunications
Other subject categories:
Digital Signal and Image Processing
Keywords:
Νευρωνικά δίκτυα, Τεχνικές μάθησης
Bib number:
352808
Usher Number:
006.3 ΥΚΠΤΝΔ1996 σ 1996
Notes:
29 Απριλίου 1996