Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001813 3702 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Πληροφορίας
Έτος έκδοσης:
1996
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Λέξεις-κλειδιά:
Νευρωνικά δίκτυα, Τεχνικές μάθησης
Bib number:
352808
Ταξιθετικός αριθμός:
006.3 ΥΚΠΤΝΔ1996 σ 1996
Σημειώσεις:
29 Απριλίου 1996