Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαϊου 2003

Conference Proceedings uoadl:1002441 3299 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Original Title:
Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαϊου 2003
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Πανελλήνιο Συνέδριο
ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publisher:
ΕΚΠΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Editor:
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Χαλκιά, Λία
Year of publication:
2003
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Science
Keywords:
Φυσικές επιστήμες
Number of pages:
559
ISBN:
960-87683-0-6
Bib number:
403485
Usher Number:
507 ΠΣΣΙ2003 σ 2003
Notes:
Πανελλήνιο Συνέδριο (2ο: Αθήνα, 8-11 Μαϊου 2003)

Φίλτρο

 

1. "Ιστορία, φιλοσοφία της επιστήμης και διδασκαλία των φυσικών επιστημών" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Conference Paper uoadl:1015084
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Main subject category:
Science

2. Data, phenomena and theory: how clarifying the concepts can illuminate the nature of science

Conference Paper uoadl:1015093
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Matthews, Michael R.
Main subject category:
Science

3. Swinging the pendulum's interpretation through multmedia

Conference Paper uoadl:1015118
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Bevilacqua, Fabio
Main subject category:
Science

4. Το πρόβλημα των συνόρων των εμβίων όντων

Conference Paper uoadl:1015126
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Atlan, Herni
Main subject category:
Science

5. Ιδεολογικός προκαταλήψεις στη διδασκαλία της κβαντομηχανικής

Conference Paper uoadl:1015132
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Bitsakis, Eftichios I.
Main subject category:
Science

6. Ζητήματα ηθικής και ευθύνης στις επιστήμες

Conference Paper uoadl:1015138
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Παπαδημητρίου, Ευθύμης Γ.
Main subject category:
Science

7. Πρέπει η διδασκαλία των φυσικών επιστημών να περιλαμβάνει την ιστορία της επιστήμης;: αξιολόγηση της πρότασης του T. S. Kuhn

Conference Paper uoadl:1015149
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Κιντή, Βασιλική
Main subject category:
Science

8. Η ελληνική σύνθεση κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης - διαπιστώσεις, σκέψεις , προβληματισμοί

Conference Paper uoadl:1015154
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Καράς, Γιάννης
Main subject category:
Science

9. Ιστοριογραφία των επιστημών στη νεώτερη Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1015160
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Νικολαϊδης, Ευθύμιος
Main subject category:
Science

10. Η φύση της επιστήμης ως παράγοντας διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων των φυσικών επιστημών

Conference Paper uoadl:1015168
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Κόκκοτας, Παναγιώτης Β.
Main subject category:
Science

11. Το ιστορικό (;) μέλλον των ερευνητικών και εκπαιδευτικών πειραμάτων: η μεθοδολογία, η τεχνολογία, η κοινωνιολογία τους (μία προσωπική εμπειρία και άποψη)

Conference Paper uoadl:1015174
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Καλκάνης, Γεώργιος Θεόφιλ.
Main subject category:
Science

12. Thomas Kuhn's impact on science education: what lessons can be learned?

Conference Paper uoadl:1015179
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Matthews, Michael R.
Main subject category:
Science

13. Το "νευτωνικό όνειρο" του Ψαλίδα ως εμπόδιο στην ανασυγκρότηση της Χυμικής

Conference Paper uoadl:1015204
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Κουτάλης, Βαγγέλης
Μπόκαρης, Ευθύμιος Π.
Main subject category:
Science

14. (Ανα)κατασκευές της ετυμολογίας του όρου "Ηλεκτρισμός" σε γαλλικά - γερμανικά και νεοελληνικά εγχειρίδια Φυσικής του 18ου - 19ου αιώνα

Conference Paper uoadl:1015210
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Πατσόπουλος, Δημήτριος
Main subject category:
Science

15. Η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων της ιστορίας των φυσικών επιστήμων (19ος αι.): αναδεικνύοντας τη γνωσιολογική συνέχεια με την αρχαιότητα

Conference Paper uoadl:1015271
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Μανιάτη, Έλενα Α.
Main subject category:
Science

16. Η "διαπραγμάτευση" της έννοιας του αιθέρα στα ελληνικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια στο πρώτο μισό του 20 αιώνα

Conference Paper uoadl:1015278
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Θωμαδάκη, Στυλιανή
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Main subject category:
Science

17. Φυσικοί ως ιστορικοί ως δάσκαλοι: ο κανονιστικός ρόλος των ανασυγκροτήσεων

Conference Paper uoadl:1015302
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Τσιάντουλας, Τάσος
Main subject category:
Science

18. Χρήση της ιστορίας για τη διδασκαλία της ευθύγραμμης διάδοσης και της σκιάς

Conference Paper uoadl:1015327
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Μίχας, Πάυλος
Ανδρεάδης, Παναγιώτης
Main subject category:
Science