Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαϊου 2003

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002441 3155 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αθήνα 8-11 Μαϊου 2003
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανελλήνιο Συνέδριο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εκδότης:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιμελητής:
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Χαλκιά, Κρυσταλλία
Έτος έκδοσης:
2003
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές επιστήμες
Αριθμός σελίδων:
559
ISBN:
960-87683-0-6
Bib number:
403485
Ταξιθετικός αριθμός:
507 ΠΣΣΙ2003 σ 2003
Σημειώσεις:
Πανελλήνιο Συνέδριο (2ο: Αθήνα, 8-11 Μαϊου 2003)

Φίλτρο

 

1. "Ιστορία, φιλοσοφία της επιστήμης και διδασκαλία των φυσικών επιστημών" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015084
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Data, phenomena and theory: how clarifying the concepts can illuminate the nature of science

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015093
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Matthews, Michael R.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Swinging the pendulum's interpretation through multmedia

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015118
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Bevilacqua, Fabio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Το πρόβλημα των συνόρων των εμβίων όντων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015126
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Atlan, Henri
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Ιδεολογικός προκαταλήψεις στη διδασκαλία της κβαντομηχανικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015132
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μπιτσάκης, Ευτύχης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ζητήματα ηθικής και ευθύνης στις επιστήμες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015138
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Παπαδημητρίου, Ευθύμης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Πρέπει η διδασκαλία των φυσικών επιστημών να περιλαμβάνει την ιστορία της επιστήμης;: αξιολόγηση της πρότασης του T. S. Kuhn

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015149
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κιντή, Βασιλική
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Η ελληνική σύνθεση κατά την περίοδο της Νεοελληνικής Αναγέννησης - διαπιστώσεις, σκέψεις , προβληματισμοί

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015154
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Καράς, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ιστοριογραφία των επιστημών στη νεώτερη Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015160
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Νικολαϊδης, Ευθύμιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η φύση της επιστήμης ως παράγοντας διαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων των φυσικών επιστημών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015168
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κόκκοτας, Παναγιώτης Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Το ιστορικό (;) μέλλον των ερευνητικών και εκπαιδευτικών πειραμάτων: η μεθοδολογία, η τεχνολογία, η κοινωνιολογία τους (μία προσωπική εμπειρία και άποψη)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015174
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Καλκάνης, Γεώργιος Θεόφιλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Thomas Kuhn's impact on science education: what lessons can be learned?

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015179
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Matthews, Michael R.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Το "νευτωνικό όνειρο" του Ψαλίδα ως εμπόδιο στην ανασυγκρότηση της Χυμικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015204
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Κουτάλης, Βαγγέλης
Μπόκαρης, Ευθύμιος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. (Ανα)κατασκευές της ετυμολογίας του όρου "Ηλεκτρισμός" σε γαλλικά - γερμανικά και νεοελληνικά εγχειρίδια Φυσικής του 18ου - 19ου αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015210
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Πατσόπουλος, Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων της ιστορίας των φυσικών επιστήμων (19ος αι.): αναδεικνύοντας τη γνωσιολογική συνέχεια με την αρχαιότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015271
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μανιάτη, Έλενα Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Η "διαπραγμάτευση" της έννοιας του αιθέρα στα ελληνικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια στο πρώτο μισό του 20 αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015278
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θωμαδάκη, Στυλιανή
Σκορδούλης, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Φυσικοί ως ιστορικοί ως δάσκαλοι: ο κανονιστικός ρόλος των ανασυγκροτήσεων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015302
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Τσιάντουλας, Τάσος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Χρήση της ιστορίας για τη διδασκαλία της ευθύγραμμης διάδοσης και της σκιάς

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015327
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Μίχας, Πάυλος
Ανδρεάδης, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1015345
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Δημιουργός:
Θεοδοσίου, Ευστράτιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες