Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002475 2762 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Rammos, Georgios Th.
Publisher:
National and Kapodistrian University of Athens. Faculty of Law
Year of publication:
1979
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
517
Bib number:
341219
Usher Number:
34(082.2) ΡαμΓ τ 1979 1

Φίλτρο

 

1. Τα ναυτικά προνόμια

Paper in Honorific Edition uoadl:1004843
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αργυριάδης, Άλκης Α.
Main subject category:
Maritime Law

2. Η υλοτομία των δασών κατά τον νέον δασικόν κώδικα και η σχετική προς αυτήν σύγχρονος νομολογία

Paper in Honorific Edition uoadl:1004845
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vavouskos, Constantin
Main subject category:
Environmental Law

3. Beweislast und Treu und Glauben

Paper in Honorific Edition uoadl:1004857
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Baumgaertel, Gottfried
Wahrendorf, Volker
Main subject category:
Methodology of Law

4. Justizaufsicht und richterliche unabhängigkeit

Paper in Honorific Edition uoadl:1004859
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Baur, Fritz
Main subject category:
Civil Procedure

5. Bemerkungen zur Perpetuatio Fori im deutschen internationale verfahrensrecht

Paper in Honorific Edition uoadl:1004864
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Beitzke , Gnther
Main subject category:
European law

6. Περί της ισχύουσης εν τη ειδική διαδικασία των άρθρων 664-676 Κ.ΠολΔ (Εργατικών διαφορών) αποδείξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1004867
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βερβεσός, Νικόλαος Δ.
Main subject category:
Civil Procedure

7. Die gesellschaftliche Selbstverwaltung in Jugoslawien, vornehmlich im Unternehmen

Paper in Honorific Edition uoadl:1004871
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Blagojević, Borislav T.
Main subject category:
International Law

8. L'effetto devolutivo nell'ambito dei capi connessi (effetto esterno)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004882
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Bonsignori, Angelo
Main subject category:
Administrative Law

9. Zur richterlichen Kognition - Judicial Process - im Zivilprozess

Paper in Honorific Edition uoadl:1004884
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Bruns , Rudolf
Main subject category:
Civil Procedure

10. Η προσβολή των εγγράφων ως πλαστών εις την πολιτικήν δίκην

Paper in Honorific Edition uoadl:1004885
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
Civil Procedure

11. Αι "έμμηνοι δίκαι" εν Θάσω

Paper in Honorific Edition uoadl:1004888
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γκόφας , Δημήτριος Χ.
Main subject category:
Criminal Procedure

12. Η νομική φύσις της πολιτικής αγωγής εν τη ποινική δίκη

Paper in Honorific Edition uoadl:1004889
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Main subject category:
Criminal Procedure

13. Inflation and international liquidity

Paper in Honorific Edition uoadl:1004890
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Delivanis, Dimitrios J.
Main subject category:
Economics

14. Das Neuerungsverbot im Berufungsverfahren des griechischen Zivilprozesses im Vergleich zu den entsprechenden Regelungen im österreichischen und deutschen Zivilprozess

Paper in Honorific Edition uoadl:1004892
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Fasching, Hans Walter
Main subject category:
Civil Procedure

15. Zur Problematik der verbandsklage im deutschen recht

Paper in Honorific Edition uoadl:1004893
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Habscheid, Walther J.
Main subject category:
European law

16. Autorität und einsichtigkeit. Eine studie zur überzeugungskraft zivilistischer Lehrbücher

Paper in Honorific Edition uoadl:1004895
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Henke , Horst-Eberhard
Main subject category:
European law

17. Ανακοίνωσις δίκης και τριτανακοπή

Paper in Honorific Edition uoadl:1004900
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλλιμόπουλος, Μιχαήλ Γ.
Main subject category:
Civil Procedure

18. Η αποδοχή της ακυρωσίμου δικαιοπραξίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1004902
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Main subject category:
Civil Procedure

19. Ο υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου έλεγχος της πραγματικής βάσεως των "διαδικαστικών προϋποθέσεων" ως μεθοδολογικόν πρόβλημα

Paper in Honorific Edition uoadl:1004903
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Procedure

20. Institutionenschutz und Fallgerechtigkeit in den Zivilprozessualen Zuständigkeitsordnung. Rechtsvergleichende Bemerkungen

Paper in Honorific Edition uoadl:1004904
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Kerameus, Constantin
Main subject category:
Civil Procedure