Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11

Volume of Archival Material uoadl:1337 4104 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1876-1878, τόμος 11
Time Coverage:
1875-1876 (συνέχεια), 1876-1877, 1877-1878

Φίλτρο

 

21. Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1877

Proceedings uoadl:1360
Unit:
Historical Archive

22. Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1877

Proceedings uoadl:1361
Unit:
Historical Archive

23. Συνεδρίαση: 26 Απριλίου 1877

Proceedings uoadl:1362
Unit:
Historical Archive

24. Συνεδρίαση: 3 Μαΐου 1877

Proceedings uoadl:1363
Unit:
Historical Archive

25. Συνεδρίαση: 7 Μαΐου 1877

Proceedings uoadl:1364
Unit:
Historical Archive

26. Συνεδρίαση: 27 Μαΐου 1877

Proceedings uoadl:1365
Unit:
Historical Archive

27. Συνεδρίαση: 12 Αυγούστου 1877

Proceedings uoadl:1366
Unit:
Historical Archive

28. Συνεδρίαση: 22 Αυγούστου 1877

Proceedings uoadl:1369
Unit:
Historical Archive

29. Συνεδρίαση: 31 Αυγούστου 1877

Proceedings uoadl:1371
Unit:
Historical Archive

30. Συνεδρίαση Α΄: 21 Σεπτεμβρίου 1877

Proceedings uoadl:1372
Unit:
Historical Archive

31. Συνεδρίαση Β΄: 1 Οκτωβρίου 1877

Proceedings uoadl:1377
Unit:
Historical Archive

32. Συνεδρίαση Γ΄: 18 Οκτωβρίου 1877

Proceedings uoadl:1379
Unit:
Historical Archive

33. Συνεδρίαση Δ΄: 10 Νοεμβρίου 1877

Proceedings uoadl:1380
Unit:
Historical Archive

34. Συνεδρίαση Ε΄: 17 Νοεμβρίου 1877

Proceedings uoadl:1381
Unit:
Historical Archive

35. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 26 Νοεμβρίου 1877

Proceedings uoadl:1382
Unit:
Historical Archive

36. Συνεδρίαση Ζ΄: 30 Νοεμβρίου 1877

Proceedings uoadl:1384
Unit:
Historical Archive

37. Συνεδρίαση Η΄: 22 Δεκεμβρίου 1877

Proceedings uoadl:1386
Unit:
Historical Archive

38. Συνεδρίαση Θ΄: 25 Ιανουαρίου 1878

Proceedings uoadl:1389
Unit:
Historical Archive

39. Συνεδρίαση Ι΄: 2 Φεβρουαριου 1878

Proceedings uoadl:1391
Unit:
Historical Archive

40. Συνεδρίαση ΙΑ΄: 2 Μαρτίου 1878

Proceedings uoadl:1392
Unit:
Historical Archive