Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Α

Volume of Archival Material uoadl:183845 1033 Read counter

Title:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Α
Time Coverage:
1976-1977

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 7 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:185250
Unit:
Historical Archive

2. Πρακτικό δια περιφοράς: 20 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:185251
Unit:
Historical Archive

3. Πρακτικό δια περιφοράς: 29 Οκτωβρίου 1976

Proceedings uoadl:185252
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 25 Νοεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:185253
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 13 Ιανουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185256
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Έκτακτη (5η): 15 Ιανουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185257
Unit:
Historical Archive

8. Πρακτικό δια περιφοράς: 17 Δεκεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:185258
Unit:
Historical Archive

9. Πρακτικό δια περιφοράς: 18 Δεκεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:185259
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 20 Ιανουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185260
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 27 Ιανουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185262
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 3 Φεβρουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185263
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση Έννατη (9η): 10 Φεβρουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185264
Unit:
Historical Archive

14. Πρακτικό δια περιφοράς: 12 Φεβρουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185265
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 19 Μαΐου 1977

Proceedings uoadl:185267
Unit:
Historical Archive