Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183845 1045 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Α
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 7 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185250
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Πρακτικό δια περιφοράς: 20 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185251
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Πρακτικό δια περιφοράς: 29 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185252
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 25 Νοεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185253
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 13 Ιανουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185256
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έκτακτη (5η): 15 Ιανουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185257
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Πρακτικό δια περιφοράς: 17 Δεκεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185258
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Πρακτικό δια περιφοράς: 18 Δεκεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185259
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 20 Ιανουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185260
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 27 Ιανουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185262
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 3 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185263
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Έννατη (9η): 10 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185264
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Πρακτικό δια περιφοράς: 12 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185265
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 19 Μαΐου 1977

Πρακτικά uoadl:185267
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο