Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1993, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Νέοι δρόμοι πληροφόρησης.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001816 1178 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα, 21-23 Μαϊου 1993, Ξενοδοχείο Holiday Inn. Νέοι δρόμοι πληροφόρησης.
Έτος έκδοσης:
1994
Bib number:
183494
Ταξιθετικός αριθμός:
020.9495 ΠΣΕΒ1993 ν 1994