Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1927.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001825 288 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά συνεδρίων του έτους 1927.
Έτος έκδοσης:
1927
Bib number:
435392
Ταξιθετικός αριθμός:
068.495 ΕΑΕ ε 1927