Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λογικής: πρακτικά

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001829 1613 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Α' Πανελλήνιο Συμπόσιο Λογικής: πρακτικά
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Εκδότης:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επιμελητής:
Κάκας, Αντώνης Κ.
Συναχοπούλου, Αννέτα
Έτος έκδοσης:
1997
Τόπος έκδοσης:
Λευκωσία, Κύπρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λογική
Μαθηματικά
Πληροφορική
Εκπαίδευση
Θετικές Επιστήμες
Αριθμός σελίδων:
363
ISBN:
9963-607-11-X
Bib number:
504221
Ταξιθετικός αριθμός:
168 ΠΣΛ1997 π 1997

Φίλτρο

 

1. Subsystems of Peano Arithmetic: some results and problems

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046282
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δημητρακόπουλος, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

2. Current trends in Model Theory and Hilbert's tenth problem

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046284
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φειδάς, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

3. Laws in Finite Model Theory: an overview

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046286
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κολαΐτης, Φωκίων Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

4. Nonstandard methods in many-valued logics

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046292
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δρόσος, Κώστας Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

5. Cut elimination in the simply lambda calculus

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046295
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ghilezan, Silvia
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

6. Church-Rosser theorem for conjunctive type systems

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046304
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κολέτσος, Γεώργιος
Σταυρινός, Γεωργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

7. Formal number theory and subrecursive degree structures

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046312
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Kristiansen, Lars
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

8. Ανάστροφη αναδρομική θεωρία: μερικά αποτελέσματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046318
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μυτιληναίος, Μιχαήλ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

9. Idempotence of classical logics and the logic of multisets

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046325
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζουβάρας, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

10. Ανάστροφα μαθηματικά: επισκόπηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046332
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χατζηκυριάκου, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

11. Computable and polynomially time computable real and p-adic numbers

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046339
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καπούλας, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

12. Locale theoretic methods in Logics without contraction

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046347
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καραζέρης, Παναγής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

13. On End extensions of models of fragments of PA

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046352
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κορνάρος, Χαράλαμπος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

14. A language of transformation

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046666
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Soufi, Loutfi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

15. Arity hierarchies for fixed-point logic

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046670
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αφράτη, Φώτω Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

16. Expressiveness of recursive database queries

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046677
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοσμαδάκης, Σταύρος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

17. Program specification and verification

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046686
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σηφάκης, Ιωσήφ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

18. Non-collapsing assumptions about complexity classes needed for proving non-approximability results

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046698
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζάχος, Ευστάθιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

19. The role of nonmonotonic representations in requirements engineering

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046711
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αντωνίου, Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική

20. Refining logical characterization of advice complexity classes

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1046720
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Atserias, Albert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογική