Αφιέρωμα εις Γεώργιον Ιω. Οικονομόπουλον

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002468 3409 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αφιέρωμα εις Γεώργιον Ιω. Οικονομόπουλον
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Οικονομόπουλος, Γεώργιος Ι.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1981
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι - Κομοτηνή
Αριθμός σελίδων:
363
Bib number:
97715
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΟικΓ α 1981

Φίλτρο

 

1. Το παραδεκτό της ανακοπής ερημοδικίας για λόγους ανωτέρας βίας, κατά τον Κ. Φορ. Δ.

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004174
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φορολογικό δίκαιο

2. Η νομική φύσις του εκ του ΑΚ 374 ισχυρισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004176
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης , Αστέριος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

3. Η υποθηκική αγωγή του προσημειωσιούχου δανειστού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004180
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δημοσθένης, Πέτρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

4. Η έμμεσος δια δικαστικών τεκμηρίων απόδειξις

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004183
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Η συστηματική θέσις των κανόνων κατανομής του βάρους της αποδείξεως και το εξ αυτών δεδικασμένον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004187
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

6. Προβλήματα του ελληνικού δικαίου της διαιτησίας από συγκριτική άποψη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004189
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

7. Δωσιδικία του δημοσίου επό αγωγής δημοσίου υπαλληλου αφορώσης χρηματικήν παροχήν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004194
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

8. Επίδειξις εγγράφων και μικροδιαφοραί

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004199
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουτουρίσης, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

9. Η ομοδικία κατά το παρ' ημίν δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004206
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

10. Τα συνταγματικά θεμέλια της δικαστικής προστασίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004210
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Κατάσχεσις της υπό αίρεσιν ή προθεσμίαν ή μελλούσης απαιτήσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004216
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μπρίνιας, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Η διαιτητική πραγματογνωμοσύνη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004220
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Νικολόπουλος, Γεώργιος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. Η κρατικοποίηση επιχειρήσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004224
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

14. Η υπό των επαγγελματικών σωματείων και οργανώσεων άσκησις των δικαιωμάτων των μελών αυτών και η παρέμβασις τούτων εις τας σχετικάς δίκας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004229
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

15. Προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση χρέους συνοφειλέτη ή τρίτου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004234
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

16. Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 Κ.Πολ.Δ. κατά την νομολογίαν του Άρειου Πάγου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004238
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ψωμάς, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)