Μνημόσυνα Παππούλια: υπό την αιγίδα του αρχείου της ιστορίας του ελληνικού δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002476 1676 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μνημόσυνα Παππούλια: υπό την αιγίδα του αρχείου της ιστορίας του ελληνικού δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών
Μεταφρασμένος τίτλος:
Mnemosyna Pappulias: unter der aegide des archivs für griechische rechtsgeschichte der Academie Athen
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Παππούλιας, Δημήτριος Π.
Εκδότης:
Πυρσός Α.Ε.
Επιμελητής:
Βάλληνδας, Πέτρος Γ.
Έτος έκδοσης:
1934
Τόπος έκδοσης:
Αθήναι
Αριθμός σελίδων:
301
Bib number:
341268
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠαπΔ μ 1934

Φίλτρο

 

1. La donna adottante (Esegesi della c.5 .de adopt. VIII, 47 [48])

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005072
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Albertario , Emilio
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

2. Der Einfluss des byzantinischen auf das alte rumänische recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005077
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Berechet, Stefan Gr.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

3. Meletemata iuris Romani

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005081
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Beseler , Gerhard von
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

4. Die gesinnung des Schenkers bei Johannes Chrysostomus. Bemerkungen zum Verhältnis zwischen theologischer und juristischer Willenslehre

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005083
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bruck , Eberhard Friedrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

5. La notion du mariage dans l'écologie des Isauriens

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005084
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κασσιμάτης , Γρηγόρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

6. L'invention du contrat innommé: Le responsum d'Ariston (Dig. 2, 14, 7, 2) et la question de Celsus (Dig. 12, 4, 16)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005088
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Collinet , Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

7. Diligentia quam in suis

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005092
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ehrhardt , Arnold
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

8. Les maîtres de Beyrouth et l'action praescriptis verbis

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005095
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Giffard , Andr Edmond Victor
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

9. Erbengemeinschaft und Gewährleistung. Rechtsvergleichende Bemerkungen zu den neuen Gaiusfragmenten

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005099
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Rabel , Ernst
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

10. Early greek concepts of equity

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005104
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Radin, Max
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

11. Το Φονικόν. Une influence slave sur le droit penal byzantin

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005109
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Rouillard , Germaine
Soloviev , Alexandre V.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

12. Restraint of trade in classical Roman law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005115
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schiller , A. Arthur
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

13. Die Konzilsakten als Quellen profanen Rechts

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005121
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Steinwenter , Artur
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

14. Die italienischen Formelbucher in Polen im XIII Jhr.

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005125
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Taubenschlag, Rafael
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

15. Επί της συναινέσει μεταβιβάσεως κυριότητος εν τω μεταγενεστέρω βυζαντινώ δικαίω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005131
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Τριανταφυλλόπουλος , Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

16. Το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον του κώδικος Καλλιμάχη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005133
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βάλληνδας , Πέτρος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

17. Zum Testament des Ptolemaios Neoteros von Kyrene (155 v. Chr.) und seinem Beziehungen zum römischen Staatsrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005136
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Weiss , Egon
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

18. Τινά περί βυζαντινής προτιμήσεως κατά το δίκαιον των παραδουναβείων χωρών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005140
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζέπος, Παναγιώτης Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

19. De mancipationis natura aliquando mutata

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005143
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Naber, J. C.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

20. Derelictio und usucapio

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005149
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Krüger , Hugo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο