Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002479 2827 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Γερμανικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Essays in honour of George Koumantos
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Κουμάντος, Γιώργος Α.
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
2004
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
1122
ISBN:
960-15-1071-0
Bib number:
349258
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚουΓ σ 2004

Φίλτρο

 

1. Η δικαίωση ένός αστικολόγου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005263
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

2. Προστασία γενετικών δεδομένων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005264
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

3. Δικαίωμα νόμιμης μοίρας και επιφύλαξη της δημόσιας τάξης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005266
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βασιλακάκης , Ευάγγελος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4. Δωροφάγοι βασιλήες

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005565
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βελισσαροπούλου-Καράκωστα, Ιουλία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο στη γονική ευθύνη και στα μέτρα προστασίας του παιδιού κατά τη Σύμβαση της Χάγης της 19.10.1996

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005568
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βρέλλης, Σπυρίδων Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

6. Το πρόβλημα της επιστημονικής ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου - Μια συμβολή στη μεθοδολογία της δογματικής νομικής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005570
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέμτος, Πέτρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μεθοδολογία του δικαίου

7. Αναγκαστική εκτέλεση στις σχέσεις οικογενειακού δικαίου - Εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση τέκνων - Εκτέλεση για την αξίωση επικοινωνίας με το τέκνο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005572
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

8. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα επί πωλήσεως επιχείρησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005577
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

9. Βασίλειος Οικονομίδης (1814-1894). Ο κοινός πρόγονος των Ελλήνων Αστικολόγων και Δικονομολόγων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005578
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δασκαρόλης, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

10. Συγκριτικό δίκαιο και παγκοσμιοποίηση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005583
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

11. Ist das griechische Urheberrechtsgesetz dualistisch oder monistisch konzipiert?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005587
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Dietz , Adolf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

12. Content convergence and copyright

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005592
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Dreier, Thomas
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

13. Balzac et la propriété littéraire

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005596
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Pollaud-Dulian, Frederic
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

14. Ο νέος νόμος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Προβληματισμοί με αφορμη την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης με τις διατάξεις του Ν. 3044/2002

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005600
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

15. Civil rights for Jews in the West

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005602
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Jehoram, Herman Cohen
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

16. Το δικαίωμα παρακολούθησης και η Κοινοτική Οδηγία 2001/1984

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005605
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλλινίκου , Διονυσία Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

17. Η προστασία του καταναλωτή στην τραπεζική συναλλαγή

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005608
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

18. Σταθμοί στην ιστορική πορεία του νομικού συλλογισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005611
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

19. Extended collective license systems, provisions, agreements and clauses - A Nordic copyright invention with an international future?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005614
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Karnell, Gunnar W.G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

20. Η πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1005615
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κασιμάτης , Γεώργιος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία