Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (τ. 1. τεύχ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002496 864 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιστημονική Επετηρίς της Νομικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου (τ. 1. τεύχ. 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος έκδοσης:
1924
Τόπος έκδοσης:
Εν Αθήναις
Αριθμός σελίδων:
142
Bib number:
344106
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΕΠΕ Ι, 2

Φίλτρο

 

1. Περί των επαρχιακών συνόδων κατά το δίκαιον της Ορθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009973
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

2. Παρατηρήσεις εις την καθ' ημάς νομικήν γλώσσαν

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009975
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λιβαδάς, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

3. Ο γάμος εν τω ελληνικώ, ρωμαϊκώ και εκκλησιαστικώ δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009982
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

4. Περί ιδρύσεως ειδικής έδρας του μουσουλμανικού δικαίου εν τω πανεπιστήμιω

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009984
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Περί του προβιβασμού του θρόνου κατά το δίκαιον της Ορθόδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009987
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

6. Περί της των μονών διαιρέσεως κατά το δίκαιον της Ορθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009989
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

7. Αττικόν δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009992
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φωτιάδης, Πέτρος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκκλησιαστικό Δίκαιο

8. Κληρονομική διαδοχή κατά το Αττικόν Δίκαιον

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1009998
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο