Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1014211 1418 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιστημονική επετηρίς εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Νομικών και Οικονομικών Επιστημών. Αφιέρωμα εις Χαράλαμπον Ν. Φραγκίσταν επί τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς καθηγεσίας (τ. 3)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Αγγλικά
Ιταλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The year book of the school of law and economic science. Miscellany in honor of Charalambos N. Fragistas on the occasion of his 35th anniversary as professor of the university
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν.
Εκδότης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επιμελητής:
Αμμανίτης, Αδαμάντιος Δ. Σ.
Έτος έκδοσης:
1968
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Αριθμός σελίδων:
565
Bib number:
323482
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΦραΧ α 1968 3

Φίλτρο

 

1. Die Scheidung auf der reise

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014213
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Kegel, G
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

2. Zur frage der ehefähigkeit im internationalen eheschliessungsrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014217
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Makarov , Alexander N.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

3. Assumption of bankruptcy jurisdiction over non-residents

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014222
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Nadelmann, Kurt H.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4. La technique législative des jugements étrangers

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014229
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Panchaud, André
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

5. El "imperialismo jurisdiccional" Español y el derecho internacional

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014232
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Miaja de la Muela, Adolfo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

6. L'article VI du traité américano suisse de 1850 (De l'interpretation d'une règle de conflicts historique en matière de successions)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014238
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Overbeck , Alfred E. von
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

7. Inhalt und sprache international privatrechtlicher konventionen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014241
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schwind, Fritz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

8. L'influence de la volonté des parties sur la compétence internationale des tribunaux sur matière civile dans le droit de quelques pays socialistes

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014243
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Raijski, Jerzy
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

9. Droit intertemporal international et droit international intertemporal

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014244
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Valladão, Haroldo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

10. Quelques problèmes liés à la convention de la haye sur les accords d'election de for

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014247
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Welamson, Lars
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

11. Das religionsfreiheitsdekret des zweiten vatikanischen konzils

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014249
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Plöcht, Willibald M.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανθρώπινα δικαιώματα

12. Τα πανεπιστημιακά συστήματα Γαλλίας, Γερμανίας και αι μεταξύ των θεμελιώδεις διαφοραί

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014252
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ανθεμιδης , Αχιλλέας Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

13. Human rights and balkan minority treats. Their present status under international law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014255
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ζωτιάδης, Γεώργιος Β.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

14. The drafting procedure of the international court of justice

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014256
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Hambro , Edvard Isak
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

15. Der staatsmann in der demokratie

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014258
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Marcic, Rene
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

16. Grands et petits états

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014260
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μαυρουδής , Ευστράτιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

17. Quelques remarques sur la notion de souveraineté

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014262
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Heydte , Friedrich August , Freiherr von der
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

18. Prolegomena to the history and sociology of international economic law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014264
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Schwarzenberger , Georg
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

19. Space occurrences and transactions in the conflict of laws. A plea for a comprehensive study

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014265
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Jenks , Clarence Wilfred
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

20. Europarecht - ein neues fach der rechtswissenschaft?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1014268
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Mosler, Hermann
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο