Πρακτικά πέμπτου πανελλήνιου συνέδριου στατιστικής: εφαρμογές στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις ( Βόλος, 29- 31 Μαίου 1992)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1020730 2229 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικά πέμπτου πανελλήνιου συνέδριου στατιστικής: εφαρμογές στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις ( Βόλος, 29- 31 Μαίου 1992)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρακτικά πέμπτου πανελλήνιου συνέδριου στατιστικής ( Βόλος, 29- 31 Μαίου 1992)
Συλλογικό όργανο:
Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο
Ελληνικό κέντρο παραγωγικότητας
Εκδότης:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ. και Σία Ε.Ε.
Έτος έκδοσης:
1992
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Στατιστική
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικέ επιχειρήσεις, Βιομηχανία
Αριθμός σελίδων:
309
Ταξιθετικός αριθμός:
519.5 ΠΣΣ 1992 π 1992

Φίλτρο

 

1. Ο συντελεστής διασποράς ως μέτρο της κοινωνικό – οικονομικής σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020733
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γρηγοριάδης Φώτιος
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

2. Μια MONTE CARLO μελέτη των προβλεπτριών RIDGE και ελαχίστων τετραγώνων για μικρά δείγματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020736
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δονάτος, Γεώργιος Σ.
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

3. Ασυμπτωτικές κατανομές των εκτιμητών της Φ- απόκλισης και εφαρμογές τους σε ελέγχους υποθέσεων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020739
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

4. Ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών: Μελέτη της στάσης φοιτητών Ιατρικής ως προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020741
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καλαματιανού Αγλαία Γ.
Αλεβίζος Φίλιππος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

5. Ένα σύστημα εξυπηρέτησης με ομαδοποιημένες αφίξεις, δύο κατηγορίες πελατών και προτεραιότητας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020743
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσαρός Α.
Λάγκαρης Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

6. Μοντέλο πρόβλεψης μαθητικού δυναμικού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020748
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσαρός Αθανάσιος
Χαρισμιάδης, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

7. Ορθογώνιοι σχεδιασμοί και δ- ακολουθίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020749
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουκουβίνος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

8. Διάρκεια των απεργιών στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020751
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουνιάς Στρατής
Σφακιανάκης Μιχάλης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

9. Φράγματα αξιοπιστίας για το διδιάστατο k1xk2 –συνεχόμενα – από – n1xn2: F σύστημα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020803
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κούτρας Μ. Β.
Παπαδόπουλος, Γ. Κ.
Παπασταυρίδης Σ. Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

10. Συστήματα εξυπηρέτησης στη σειρά με πεπερασμένο χώρο αναμονής και προτεραιότητες μεταξύ των πελατών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020804
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λάγκαρης Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

11. Χρονική εξάρτηση της πιθανότητας αποτυχίας ενός συνεχόμενου – k – μεταξύ – r – από – n : Α συστήματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020805
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μακρή Φ. Σ.
Ψυλλάκης Ζ. Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

12. Εφαρμογή μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων στην επιλογή ανεμογεννητριών για την ενεργειακή κάλυψη μιας περιοχής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020806
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανιτσάρης Αθανάσιος
Παπαδημητρίου Γιάννης
Χαρίτου, Αδαμάντιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

13. Δίκτυα ουρών διαιρούμενης μορφής και περασμένης χωρητικότητας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020807
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μουτζούκης Ευάγγελος
Λάγκαρης Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

14. Η συμπεριφορά των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ στην επιλογή των μαθημάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020809
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπακατσέλος Χρήστος
Μωυσιάδης, Χρόνης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

15. Εκτίμηση της fractal διάστασης της Αθήνας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020813
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπίτζιου Α.
Πόταρη Π.
Δαμιανού Χ.
Ευαγγελάτου -Δάλλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

16. Ο σχηματικός συγκερασμός

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020815
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μωυσιάδης, Χρόνης
Μπόρα - Σέντα Ευθυμία
Σπυρίδης, Χαράλαμπος Χ.
Λέκκας Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

17. Στατιστική επεξεργασία του τρισδιάστατου πίνακα δεδομένων των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020816
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδημητρίου Γιάννης
Φλώρου, Γιαννούλα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

18. Η συγκέντρωση των φωτοχημικών ρύπων στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020818
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδόπουλος, Γ. Κ.
Ταμπουρατζής Δ. Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

19. Η εφαρμογή τετραγωνικών εκτιμητριών εξισώσεων στην εκτίμηση υποδειγμάτων χρονικών σειρών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020819
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαναστασίου Δημήτριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική

20. Χρόνος αναμονής εμφάνισης συγκεκριμένων σχεδιασμών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1020822
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπασταυρίδης Στ.
Τσάπελας Θ.
Χρυσαφίνου, Ο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Στατιστική