Σημειώματα - Εξηγήσεις

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109101 1704 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σημειώματα - Εξηγήσεις
Υπότιτλος:
Σημειώματα και εξηγήσεις στα Άπαντα Πέτρου Μπερεκέτη
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,7 Χ 17
Αριθμός φύλλων:
64 (σελίδες 128)
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε υποφάκελο λυτό, από πράσινο χαρτί με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου. Τετράδια 8 αριθμημένα ως 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Το 5ο τετράδιο 6φυλλο και το 10ο τετράδιο 10φυλλο. Ελλείπουν τα τετράδια 3, 8 και 9.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 15

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66