Μουσική Θεωρητική και Πρακτική

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110262 1048 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσική Θεωρητική και Πρακτική
Κωδικογράφος:
Παντελεήμων (υιός Γρηγορίου)
Pantoleon, Gregorios protopsaltes' son
Pantoleon, fils de Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Chrysanthos from Madyta
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
25 Χ 19
Αριθμός φύλλων:
Α'-Γ'+1-39 (σσ. 78)+α'-γ'
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτο. Φυλάσσεται σε υποφάκελο λυτό σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 5 / Τετράδιο 127

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53