Καλοφωνικό Ειρμολόγιο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110487 560 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Καλοφωνικό Ειρμολόγιο
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος, Αρσένιος ο μικρός, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσης ιερεύς, Δημήτριος δομέστικος, Γεώργιος Κρης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Δαμιανός Βατοπαιδινός, Μελέτιος Σιναίτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Αθανάσιος πατριάρχης
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1817
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
23,5 Χ 17
Αριθμός φύλλων:
Α'-Δ'+1-140+α'-δ'
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση από χαρτόνι, ενισχυμένη στη ράχη. Φυλάσσεται σε Φάκελο με κορδόνια στις τρεις πλευρές. Τετράδια 35 τετράφυλλα, αριθμημένα από τον γραφέα.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Β΄

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145