Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112482 416 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1046
Ονομασία:
Κιουστέκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19790101
Γεωγραφική περιοχή:
Ημαθία
Πόλη / Χωριό:
Γιδάς
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
15.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο

1