Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112525 472 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
859
Ονομασία:
Πόρπη
Ημερομηνία καταγραφής:
19730101
Γεωγραφική περιοχή:
Ήπειρος
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
900 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Διαστάσεις:
13 εκ.
Περιγραφή:
Πόρπη αργυρή. Στο κέντρο κρέμεται σταυρός και γύρω απ' αυτόν τούρκικα νομίσματα.

1