Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112810 519 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
899
Ονομασία:
Πόρπη
Ημερομηνία καταγραφής:
19740101
Γεωγραφική περιοχή:
Θράκη
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
5.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Περιγραφή:
Πόρπη από σμάλτο, χωρίς τη ζώνη το παλαιό σχήμα σε αντίθεση με την ανθεμωτή.

1