Ανθολογία - Αναστασιματάριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124893 1450 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία - Αναστασιματάριο
Κωδικογράφος:
Ιωαννίκιος διάκονος
Ioannikios the deacon
Ioannikios le diacre
Μελουργός:
Γεράσιμος ιερεύς
Αιώνας:
ΙΖ'
Έτος:
1651
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16Χ11 / 105Χ8,5
Αριθμός φύλλων:
106 Ακέφαλος - κολοβός
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος κάκιστη. Η στάχωση εξέπεσε, τα φύλλα αποσυνδεδεμένα από τη συρραφή και σητόβρωτα, οι ώες μαυρισμένες από τη χρήση. Εν είδει περικαλύμματος ο κώδικας φέρει φύλλο χάρτου και εξώφυλλο άλλου βιβλίου από πινακίδες χαρτονίου. Εξωτερικώς αυτού φύλλο χάρτου, λυτός φάκελος σε πράσινο χρώμα με στάμπα μορφής δέρματος κροκοδείλου και άλλο φύλλο χάρτου. Πρωτογράμματα με ποικίλες παραστάσεις.
Σημειώσεις:
Στο φ. 5α αναγινώσκεται το ακόλουθο σημείωμα: Το παρόν βιβλίον υπάρχει Γεωργίου / αναγνώστου υιού του παπά κύρ Κωνσταντίνου / από χορίων Διερόναν Κουμ/ενταργίας και εκληρωσάτο / /// αυτού, έλαβε δέ τέλος δι/ά χειρός εμού Ιωαννηκίου ιερο/γράφου εν διακόνοις από παλαιοχώριν / του Δισκουντάτου / εν μηνί (Σεπτεμβρίω, λέξη απεσβεσμένη) Ιουλίω κα΄ / από Χριστού αχοα, από Α/δάμ ζροθ ινδικτιώνος θ΄ και εί / τι λάθος εύροιτε συγχωρήσατέ μοι / διά τον Κύριον. Τέλος και τω Θεώ / χάρις. Κάτωθεν αυτού σημείωση με μαύρη μελάνη από μεταγενέστερο γραφέα: Παλαιχώρι και Διερώνα, χωρία / εν Κύπρω. Χαρ. Παπαδ. / διδ. Βάσσης / (Κύπρου) 3/10/1907
Αριθμός τεκμηρίου:
18 / 172

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102