Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124897 1399 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία
Μελουργός:
Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,2 x 11,2 / 10, 7 x 6,8
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Η΄+ 1-89 + α΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με σκούρο καστανό δέρμα. Εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα παραλληλόγραμμα πλαίσια. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Οκτώ παράφυλλα στο εμπροσθόφυλλο και ένα στο οπισθόφυλλο. Τα φφ. 9β-15, 51-59, 62-64, 67, 73β-75, 80-81 και 86-87 άγραφα. Από του ημίσεως του φ. 68α και μέχρι του φ. 73α μουσικές γραμμές χωρίς ποιητικό κείμενο. Από του φ. 82 και εξής μαθηματικές πράξεις, σποραδικές μουσικές γραμμές, το κείμενο του δοξαστικού "Απεστάλη εξ ουρανού Γαβριήλ ο αρχάγγελος" και ενδιαφέρουσες ιστορικές σημειώσεις.
Αριθμός τεκμηρίου:
20 / 174

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72