Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124903 1596 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Απόστολος Κώνστας
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16, 8 x 12,2 / 11,8 x 7,1
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Β΄ + 1-102 + α΄-γ΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε καλή κατάσταση, πολλά φύλλα φέρουν κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου, με επικάλυψη καστανού δέρματος. Διακόσμηση με έντυπες σφραγίδες στις τέσσερεις γωνίες και μία μεγαλύτερη, κεντρική, παριστάνουσες φυτοειδή πλέγματα. Στη ράχη, εκατέρωθεν των νεύρων διακοσμητικές γραμμές και μικρές σφραγίδες φύλλων. Στο εσωτερικό επικολλημένα φύλλα χάρτου. Τα φφ. 87-88 άγραφα.
Σημειώσεις:
Στο παράφυλλο Α΄: Δημήτριος Κ. Καραμασύνας / Την 19ην Απριλίου Δευτέρα / Εν Ερμουπόλει Σύρου 1854 / Σήμερον εμού, αύριον / ετέρου, και ουδέποτέ τινος. Στο ίδιο παράφυλλο: ωρά σταμάτη / διότι ηθέλουν επιμέλεια τα / τηούτα ///.
Αριθμός τεκμηρίου:
23 / 177

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104