Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1876

Πρακτικά uoadl:1341 671 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Μαρτίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760330
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Φραγκώ Εμμανουήλ
Καλογεράς
Χ. Σεμιτέλος
Δημήτριος Θεοφανόπουλος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4